Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Miejska jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Zabrzu realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Miasta Zabrze.

Komendę nadzoruje Komendant Wojewódzki Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 10.

 

Zakres działania Komendy określają następujące przepisy:

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 14.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Bielicki
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Bielicki Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Bielicki
do góry